Saturday, July 11, 2015

[Mammalogy • 2015] Rediscovery of the Dinagat Bushy-tailed Cloud Rat Crateromys australis (Musser, Heaney & Rabor, 1985) (Mammalia: Rodentia: Muridae) from Dinagat Island, Philippines


Image 2. Dinagat Bushy-Tailed Cloud Rat Crateromys australis photographed during our observation by still camera (Canon EOS 300) (a) and video camera (Sony HDR-SR11) (b); N.B. general features, darker dorsal and lighter ventral pelage colours and, especially, the diagnostic bi-coloured tail.

Abstract
The Dinagat Bushy-tailed Cloud Rat Crateromys australis belongs to the group of Cloud Rats, arboreal and folivorous nocturnal rodents endemic to the forests of the Philippines. The species, endemic to a small island Dinagat in the Philippines, was discovered and captured in 1975. Since then, despite repeated surveys, no specimen was found until 2012. It is listed as Critically Endangered by IUCN Red List and was even believed to be extinct. Finally, Dinagat Bushy-tailed Cloud Rat was rediscovered in January 2012 and its presence confirmed on Dinagat Island. The rediscovery of this species underlines the local, national and international importance of Dinagat Island (or Dinagat-Siargao cluster of islands), as the most distinct subcentre of species endemism within the Greater Mindanao Faunal Region. Unfortunately, only one locally protected area exists on the whole island and none of the last remaining native forest habitats on Dinagat are currently protected at the national level. Mining and habitat destruction constitute a serious threat to this species. We believe that this rediscovery may provide some important and timely impetus and urgency to the need for a more rational, scientifically-based and island-wide, development program on Dinagat by also incorporating an island/region-wide biodiversity conservation strategy that would help ensure the effective, longer-term protection of the larger majority of the few remaining natural habitats in this region.

Keywords: Asian Musk Shrew­, Cloud Rat, Crateromys australis, Dinagat, Philippines, Philippine Cloud Rats Conservation Programme, Tarsier.


Citation: Řeháková, M., V. Řehák & W.L.R. Oliver. 2015. Rediscovery of the Dinagat Bushy-tailed Cloud Rat Crateromys australis (Musser, Heaney & Rabor, 1985) (Mammalia: Rodentia: Muridae) from Dinagat Island, Philippines.
Journal of Threatened Taxa.
7(8): 7428–7435. DOI: 10.11609/JoTT.o4226.7428-35

Dinagat bushy-tailed Cloud Rat (Crateromys australis): Two-foot-long cloud rat rediscovered after missing for forty years in the Philippines http://news.mongabay.com/2012/0417-hance_dinagatisland.html via @mongabay


Czech Abstract: 
Velemyš dinagatská Crateromys australis patří do skupiny velemyší, stromových listožravých nočních hlodavců endemicky žijících ve filipínských lesích. Tento druh, endemit ostrova Dinagat, byl objeven a chycen v roce 1975. Přestože po něm od té doby pátralo několik expedic, byl následně objeven až v roce 2012. Je zapsán jako Kriticky Ohrožený v Červeném seznamu IUCN a byl dokonce považován za vyhynulý. Velemyš dinagatská byla znovuobjevena v lednu 2012 a tak byla prokázána její přítomnost na ostrově Dinagat. Toto znovuobjevení podtrhuje lokální, národní i mezinárodní význam ostrova Dinagat (či skupiny ostrovů Dinagat-Siargao) jako centra druhového endemismu v rámci regionu Greater Mindanao Faunal Region. Bohužel na celém ostrově existuje jen jedno lokálně chráněné území a žádný z posledních zbývajících lesních habitatů na Dinagatu není v současnosti chráněn na celonárodní úrovni. Těžba nerostných surovin a ničení prostředí představují pro tento druh výraznou hrozbu. Věříme, že znovuobjevení velemyši dinagatské může poskytnout důležitý a včasný impulz k nutnosti vytvoření racionálního, vědecky podloženého celoostrovního programu rozvoje na Dinagatu, který bude zahrnovat také ostrovní/regionální strategii ochrany biodiverzity, což by pomohlo zajistit efektivní a dlouhodobou ochranu většiny z několika málo zbývajících přírodních habitatů v této oblasti.