Thursday, May 13, 2021

[Herpetology • 2021] Cyrtodactylus ngati • First Record of the Cyrtodactylus brevipalmatus Group (Squamata: Gekkonidae) from Vietnam with Description of A New Species


 Cyrtodactylus ngati 
 Le, Sitthivong, Tran, Grismer, Nguyen, Le, Ziegler & Luu, 2021

Ngat’s Bent-toed Gecko || DOI: 10.11646/zootaxa.4969.3.3 

Abstract
A new species of the genus Cyrtodactylus is described from Dien Bien Province, northwestern Vietnam based on morphological and molecular data. Cyrtodactylus ngati sp. nov. can be distinguished from remaining congeners by the following combination of characters: maximum SVL 69.3 mm; dorsal pattern consisting of six dark irregular transverse bands between limb insertions; inter-supranasals one; dorsal tubercles present on occiput, body, hind limbs and on first half of tail; 17–22 irregular dorsal tubercle rows at midbody; lateral folds clearly defined, with interspersed tubercles; 32–38 ventral scales between ventrolateral folds; 13 precloacal pores separated by a diastema of 5/5 poreless scales from a series of 7/7 femoral pores in enlarged femoral scales; precloacal and femoral pores absent in females; 1–3 postcloacal tubercles on each side; transversely enlarged median subcaudal scales absent. In the molecular analyses, the new species is shown to be the sister taxon to C. interdigitalis from Thailand. This is the 47th species of the genus Cyrtodactylus and the first member of the C. brevipalmatus species group recorded from Vietnam.

Keywords: Reptilia, Cyrtodactylus ngati sp. nov., morphology, phylogeny, taxonomy, northwestern Vietnam

Dzung Trung Le, Saly Sitthivong, Tung Thanh Tran, L. Lee Grismer, Truong Quang Nguyen, Minh Duc Le, Thomas Ziegler and Vinh Quang Luu. 2021. First Record of the Cyrtodactylus brevipalmatus Group (Squamata: Gekkonidae) from Vietnam with Description of A New Species. Zootaxa. 4969(3); 492–510. DOI: 10.11646/zootaxa.4969.3.3

Cyrtodactylus ngati, một loài mới cho khoa học!
Tiếp nối hướng nghiên cứu của thầy PGS.TS. Lê Nguyên Ngật tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khi thầy đã về hưu, bản thân đã luôn tâm nguyện cố gắng và không ngừng vun đắp những giá trị gắn liền với tên thầy và cố GS. Trần Kiên tại ngôi trường này. Giờ đây, khi rẽ hướng sang một lĩnh vực mới của giáo dục, những giá trị đó xin nương nhờ các thế hệ tiếp nối.
Với công trình khoa học trên tạp chí của New Zealand, học trò và các đồng tác giả vinh dự dùng tên thầy để đặt tên cho loài mới - Thằn lằn ngón ngật, Cyrtodactylus ngati.

Ngat’s Bent-toed Gecko, a new species, we just described from Pa Thom moutain, Dien Bien Province, northwestern Vietnam. We name this new species in honor of our colleague, Assoc. Prof. Dr. Ngat Nguyen Le, Hanoi National University of Education, in recognition of his contribution to herpetological research in Vietnam.