Thursday, April 11, 2013

[Crustacea • 2012] Four new species of splanchnotrophid copepods (Poecilostomatoida) parasitic on doridacean nudibranchs (Gastropoda, Opistobranchia) from Japan, with proposition of one new genus


Figure 1. Live coloration of the host nudibranchs and the splanchnotrophids.
A Hypselodoris festiva infected by an ovigerous specimenof Certosomicola japonica sp. n. B an egg sac of Ceratosomicola japonica sp. n. and the gill circle of Hypselodoris festiva with the mantle malformed into an elongate tube
C Thecacera pennigera infected by an ovigerous specimen of Splanchnotrophus helianthus sp. n. D Trapania pennigera with the mantle removed to show a female specimen of Splanchnotrophus helianthus on the visceral sac
E Trapania miltabrancha infected by an ovigerous specimen of Splanchnotrophus imagawai sp. n (photo by K. Imagawa) F gill circle of Trapania miltabrancha with egg sacs of Splanchnotrophus imagawai sp. n. (photo by K. Imagawa)
G Roboastra luteolineata infected by an ovigerous specimen of Majimun shirakawai gen. et sp. n. (photo by N. Shirakawa) H female Majimun shirakawai gen. et sp. n. with dwarf male attached to the posterior part of the body.
Scale bars = 5 mm in A; 1 mm in B, D, H.Abstract

Four new species of splanchnotrophid copepods are described based on specimens collected from 5 species of doridacean nudibranchs from coastal waters of Japan. They belong to 3 genera, one of which, Majimun gen. n., is new. The parasites and their hosts are as follows: Ceratosomicola japonica sp. n. ex Hypselodoris festiva (A. Adams); Splanchnotrophus helianthus sp. n. ex Thecacera pennigera (Montagu); S. imagawai sp. n. ex Trapania miltabrancha Gosliner & Fahey; and Majimun shirakawai gen. et sp. n. ex Roboastra luteolineata (Baba) and R. gracilis (Bergh). Ceratosomicola japonica sp. n. is the fifth species of Ceratosomicola and is characterized by the shape and armature of the prosome in females. Both S. helianthus sp. n. and S. imagawai sp. n. are differentiated from 4 known congeners by the absence of posterolateral processes or lobes on the prosome in females, and the females of these 2 new species are separated from each other by the shape and armature of the genito-abdomen, the mandible, and the swimming legs. Majimun gen. n. is distinguished from other splanchnotrophid genera by the segmentation of the antennule as well as the combination of the following characters in females: 2 postgenital somites and the shape of the antenna, the mandible and the swimming legs.Daisuke Uyeno, Kazuya Nagasawa. 2012. Four new species of splanchnotrophid copepods (Poecilostomatoida) parasitic on doridacean nudibranchs (Gastropoda, Opistobranchia) from Japan, with proposition of one new genus. ZooKeys. 247 : 1-29. doi: 10.3897/zookeys.247.3698 

1 comment:

 1. đi biển cần chuẩn bị gìg đến những giây phút thư giãn, bình yên
  nóng trong người Thực phẩm và môi trường sống
  nóng trong người nên ăn gì cho mátHơi thở ra hơi nóng ,
  nóng trong người nên uống gì cho mátHơi thở ra hơi nóng ,
  nóng trong người nên uống thuốc gìgan làm cho sự thanh lọc
  nóng trong người là bệnh gìgây ra việc nổi mụn ở mặt
  nóng trong người phải làm saoviệc không bài tiết được chất
  nóng trong người nổi mụnmát gan , bổ phổi mà chúng
  nổi mụn nên ăn gì cho mátvới để xua tan những
  nổi mụn nên uống gì cho mátdừa khi bạn bị nóng
  nổi mụn nên uống thuốc gìlọc là bài thuốc miễn

  ReplyDelete